02.11.2020

Gendergerelateerd stemgedrag : Het belang van individuele kenmerken en beleidsvoorkeuren van kiezers

Devroe, R., Erzeel, S., Van Trappen, S., Janssen, C., & Lefevere, J. (2020). Gendergerelateerd stemgedrag : Het belang van individuele kenmerken en beleidsvoorkeuren van kiezers. In R. Dandoy, J. Dodeigne, K. Steyvers, & T. Verthé (Éds.), De lokale kiezer heeft zijn voorkeur (p. 199‑221). Vanden Broele.

Devroe, R., Erzeel, S., Van Trappen, S., Janssen, C., & Lefevere, J. (2020b). Le comportement de vote lié au genre : L’importance des caractéristiques individuelles et des préférences politiques des électeurs. In R. Dandoy, J. Dodeigne, K. Steyvers, & T. Verthé (Éds.), L’électeur(trice) local(e) a ses préférences (p. 199‑220). Vanden Broele. 

Op 14 oktober 2018 vonden er in ons land weer lokale verkiezingen plaats. Die hoogmis van de lokale vertegenwoordigende democratie werd door politieke wetenschappers vaak verwaarloosd of gezien als ondergeschikt aan verkiezingen op het regionale of federale niveau. Pas recent nam de belangstelling voor de lokale patronen en dynamieken van het kiesgedrag en de kiesmotieven toe. Dit boek bouwt daar op voort.