Waarheid en wetenschap. Een boekvoorstelling met aansluitende lezing van Robbert Dijkgraaf

Saturday 20 May 2023, 19:00
Gotische zaal van het stadhuis van Brussel

Op maandag 22 mei organiseert de Vrije Universiteit Brussel in het kader van PACT, de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking, een niet te missen avond over waarheid

Wat is waarheid? Hoe komt zij tot stand? Hoe dienen wetenschappers, die waarheidsclaims beoordelen en er vaak aan ten grondslag liggen, zich te verhouden tot de samenleving? En hoe kunnen gerespecteerde journalistieke media optornen tegen wijdverspreide vormen van nepnieuws, hoaxen, deepfakes en alternatieve feiten op sociale media en nieuwe nieuwszenders? 

Het zijn slechts enkele van de vragen die we zullen behandelen tijdens een avond van inspirerende gesprekken naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Een vraag naar waarheid’ door de VUB denktank Poincaré.

Na de voorstelling van het boek en een gesprek met enkele van de auteurs, zal de veelgeprezen Nederlandse fysicus, wetenschapscommunicator en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf een lezing houden over waarheid en wetenschap, en de soms gecompliceerde verhouding tussen die twee in de troebele tijden van vandaag, waarin het wantrouwen tegen experten en officiële instanties hoogtij voert. 

U bent van harte uitgenodigd op dit geestprikkelend event, dat op maandag 22 mei om 19 uur start in de prestigieuze setting van de Gotische Zaal in het stadhuis van Brussel en wordt afgesloten met een receptie om 21 uur. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we u wel om uw in te schrijven.

De boekvoorstelling en de lezing passen in wat de VUB in het kader van PACT naar buiten wil brengen: lezingen, panelgesprekken en debatten die een beter inzicht verschaffen in de belangrijkste problemen in de samenleving en de wereld, en die bovenal ideeën aanreiken over hoe die problemen aan te pakken. Iets waar wijlen Caroline Pauwels intens naar streefde. 

Een boekvoorstelling in het bijzijn van auteurs én een unieke ontmoeting met een wereldberoemd fysicus en toppoliticus: het is het soort evenement dat de hoge maatstaf illustreert die we ons met PACT hebben gesteld en waarop u - naar onze bescheiden mening - gewoonweg niet kunt ontbreken. 

We kijken dan ook vol verwachting uit naar uw komst en hopen van harte u te mogen verwelkomen op maandag 22 mei om 19 uur in de Gotische zaal van het stadhuis van Brussel. 

Tot dan! 

Programma

  • 19u00 - welkom door journaliste Annelies Beck 
  • 19u10 - voorstelling 'Een vraag naar waarheid' met korte inleiding en 4 korte gesprekken met auteurs 
  • 20u00 -  lezing van Robbert Dijkgraaf
  • 20u45 - afsluitend gesprek tussen Alicja Gescinska, curator van PACT, met redacteurs Joke Bauwens en Vincent Ginis
  • 21u00 - receptie