Samenwerken aan een participatief lokaal integratiebeleid in kleine en middelgrote steden

Friday 31 March 2023, 10:15 to 17:00
KBR: Kunstberg 28, 1000 Brussel

 

Met de steun van   

                                                               
 

.    .    .    .    

Lokale besturen in Vlaanderen hebben sinds 2012 de regierol toebedeeld gekregen in het vormgeven, coördineren en uitvoeren van integratiebeleid. Waar lokale actoren in grotere steden veel ervaring hebben met integratie, geldt dit minder voor kleine en middelgrote steden. Toch worden ook zij steeds vaker met de thema’s migratie, integratie en anti-discriminatie geconfronteerd en dit doorgaans in een context van weinig middelen en een beperkte personeelscapaciteit. Hoe kunnen kleine en middelgrote steden best aan de slag gaan met een beleidsplan integratie of anti-discriminatie? Hoe kunnen zij een langetermijnvisie rondom integratie als tweerichtingsverkeer ontwikkelen en hoe organiseren zij het best de beleidsinspraak en -participatie van doelgroepen? En ook, wat zijn de uitdagingen rondom het voeren van een transversaal integratiebeleid en hoe kan de samenwerking van lokale overheden met verschillende lokale belanghebbenden, andere steden, de Vlaamse en federale overheden versterkt worden? Dit zijn vragen waar we tijdens deze studiedag een antwoord op willen bieden. De studiedag is gericht op lokale beleidsmakers en actoren uit het middenveld in kleine en middelgrote steden en geeft hen de mogelijkheid om van elkaar te leren en om inspiratie op te doen voor een duurzaam lokaal beleid rondom integratie en anti-discriminatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ervaring en expertise van migranten zelf en van collega's uit andere steden. 

Registratie is gesloten. Wenst U zich toch nog in te schijven, gelieve een mail naar events_bsog@vub.be te sturen. 

Registratie sluit op 20 maart 2023. Deelname aan deze studiedag is gratis. Als u niet aanwezig kunt zijn, bedankt om dan voor 20 maart  te annuleren. Als we geen annulatie hebben ontvangen voor 20 maart 2023 zijn we verplicht om een no-show vergoeding van 15€ aan te rekenen.

Programma studiedag, klik hier