IES - UPV Lecture Series

Wednesday 03 April 2019, 14:00 to 16:00

The IES-UPV lecture series will take place from 10 October 2018 until May 2019. The complete programme is available below. Please note: the lectures will be held in dutch.

Entreeprijs

 • Normaal: €5,-
 • Lid UPV: €2,-
 • Student: €1,-

Paspartoe / Uitpas geaccepteerd

Inschrijven via upv@vub.be of 02 614 82 20

 • Wednesday 10 October, 19h – Rome Conference Room - Rolf Falter – De geboorte van Europe (The birth of Europe)
 • Wednesday 24 October, 14h – Room 5.61 Van Gogh (UPV classroom), Prof. dr. Ilke Adam (IES – VUB) – Waarheen met een Europees Migratiebeleid (Where to go with a European migration policy?)
 • Tuesday 13 November, 14h – Rome Conference Room, Prof. dr. Ferdi De Ville (UGent) – De politisering van Europees Handelsbeleid (The politicization of European Trade Policy)
 • Wednesday 28 November, 14h – Room 5.61 Van Gogh, Dr. Tomas Wyns (IES – VUB) – Waarheen met een Europees Klimaatbeleid (Where to go with a European Climate Policy?)
 • Wednesday 27 Februari, 14h – Rome Conference Room, Bart Staes (MEP for the Greens) -  Europees Landbouwbeleid, altijd in beweging (European Agriculture Policy, always in movement)
 • Wednesday 20 March, 14h – Rome Conference Room, Prof. dr. Alexander Mattelaer (IES – VUB) – Brexit: wat betekent dat voor jou? (Brexit, what does it mean for you?)
 • Wednesday 3 April, 14h – Rome Conference Room, Prof. dr. Luk Van Langenhove (IES – VUB) – De toekomst van Europa (The future of Europe)
 • Wednesday 8 May, 14h – Room 5.61 Van Gogh, Louise Hoon (VUB) – Europese Verkiezingen 2019 (European Elections 2019)

 

Wednesday 10 October, 19h – Rome Conference Room - Rolf Falter – De geboorte van Europe (The birth of Europe)

De Europese Unie wordt heftig ter discussie gesteld. Maar wat staat er eigenlijk op het spel? Om dat te begrijpen, moeten we terug naar het prille begin van de Europese eenmaking. Op de puinkopen van de Tweede Wereldoorlog wilden de Europeanen wel de handen in elkaar slaan. Maar uiteindelijk lukte dat slechts onder externe druk en alleen wanneer de nationale belangen daarmee te verzoenen waren. Dit epische verhaal wordt op meesterlijke wijze door Rolf Falter beschreven. In De geboorte van Europa toont hij hoe de grote geschiedenis gemaakt wordt door mensen van vlees en bloed. Vandaag hebben we de indruk dat die eenmaking vanzelf is gegaan, maar niets is minder waar. En voor hetzelfde geld was het met de eenmaking heel anders afgelopen.

Rolf Falter (1958°) is historicus. Eerder schreef hij 1302. Opstand in Vlaanderen, 1830. De scheiding van Nederland, België en Luxemburg en België. Een geschiedenis zonder land. Hij was politiek journalist bij De Standaard en De Tijd, en adviseur van politici als Johan van Hecke, Guy Verhofstadt en Annemie Turtelboom. Hij leidt het Bureau in België van het Europees Parlement.

Wednesday 24 October, 14h – Room 5.61 Van Gogh (UPV classroom) Prof. dr. Ilke Adam (IES – VUB) – Waarheen met een Europees Migratiebeleid (Where to go with a European migration policy?)

De migratiecrisis bereikte een triest hoogtepunt in 2015. Maar ook in 2018 blijkt het zoeken naar een passend migratiebeleid nog steeds voor grote verdeeldheid te zorgen tussen en binnen de EU-lidstaten. Kiezen we voor ‘Wir schaffen das’ of ‘Fort Europa’? In hoeverre is er eigenlijk een gezamenlijk Europees beleid? Deze en andere kwesties worden behandeld door prof. dr. Ilke Adam. Ze zal ook ingaan op haar eigen recent onderzoek zodat u mee bent met de laatste stand van zaken in dit emotionele debat.

Tuesday 13 November, 14h – Rome Conference Room Prof. dr. Ferdi De Ville (UGent) – De politisering van Europees Handelsbeleid (The politicization of European Trade Policy)

Prof. dr. Ferdi De Ville (1986) is verbonden aan het Centrum voor Europese Unie Studies van de UGent. Hij is co-auteur van het boek 'TTIP: De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag'.

Afgelopen jaren trokken er weer boeren op tractors door de Europese Wijk in Brussel, burgers uit alle lagen van de bevolking lieten zich horen via megafoons en gerammel op potten en pannen en tijdens persconferenties en expertencomités vroegen burgers in het publiek zingend ‘Do You Hear The People Sing?’ om aandacht te vragen voor de gang van zaken rond TTIP en CETA. 

De handelsverdragen met de VS en Canada zijn nog niet geratificeerd. Eén van de redenen is ongetwijfeld de politisering van handelsbeleid sinds de onderhandelingen over TTIP begonnen in 2013. In deze presentatie wordt schetst hoe Europees Handelsbeleid gemaakt wordt en door de tijd geëvolueerd is. U krijgt een toelichting waarom dit handelsbeleid gepolitiseerd raakte en een huidige stand van zaken om te kijken of de EU gereageerd heeft op diverse bezorgheden van burgers, middenveld, bedrijven en politici.

Wednesday 28 November, 14h – Room 5.61 Van Gogh, Dr. Tomas Wyns (IES – VUB) – Waarheen met een Europees Klimaatbeleid (Where to go with a European Climate Policy?)

Wat is klimaatverandering, wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten en hoe gaat het beleid hiermee om? Deze voordracht gaat in op de problematiek van de klimaatverandering en bekijkt hoe het Internationale/Europese/Belgische en Vlaamse beleid inspanningen doen om broeikasgasemissies te verminderen. De opdracht vastgelegd in het akkoord van Parijs vormt een grote uitdaging voor onze samenleving. Tijdens deze voordracht bekijken we de oplossingen naar een roadmap voor een lagekoolstofeconomie en wat de verschillende sectoren in onze economie dienen te ondernemen.... maar ook wat we zelf kunnen doen.

Wednesday 27 Februari, 14h – Rome Conference Room, Bart Staes (MEP for the Greens) -  Europees Landbouwbeleid, altijd in beweging (European Agriculture Policy, always in movement)

Aan het Europees Landbouwbeleid wordt bijna 40% van het budget van de Europese Unie besteedt. Een groot deel gaat naar subsidies en inkomenssteun voor boeren. Tegelijk verdwijnt in Vlaanderen jaarlijks 2% van de boeren en liggen de zelfmoordcijfers bij boeren duidelijk hoger dan bij andere beroepsgroepen. Bovendien draagt de landbouwsector voor een niet gering  deel bij aan klimaatverandering. Hervormingen zijn dus hard nodig.

Europees Parlementslid Bart Staes houdt zich al jarenlang bezig met onder andere het Europees Landbouwbeleid. Als specialist ter zake komt hij zijn visie geven op hoe het Landbouwbeleid hervormt zou kunnen worden zodat we gezond kunnen blijven eten, de ontwrichtende druk op het milieu verminderen en tegelijk producenten eerlijk belonen voor hun arbeid.

Wednesday 20 March, 14h – Rome Conference Room Prof. dr. Alexander Mattelaer (IES – VUB) – Brexit: wat betekent dat voor jou? (Brexit, what does it mean for you?)

Op 23 juni 2016 vond in Groot-Brittannië een historisch referendum plaats. De uitslag kennen we intussen allemaal: een meerderheid voor Brexit. In maart 2017 activeerde de Britse premier May het artikel 50 van de Verdrag van de Werking van de Europese Unie en begon de officiële procedure voor het verlaten van de EU. Ondertussen is er al heel veel over de Brexit gezegd en geschreven. Er zijn vele (deel)oorzaken te noemen, de aanslepende onderhandelingen gaan verre van soepel en de uiteindelijke gevolgen zijn waarschijnlijk nog moeilijker te analyseren. Of men de uitslag van het referendum nu steunt of niet, het hele verhaal van Brexit is belangrijk omdat het op ons directe invloed zal hebben.

Een week voor de Brexit gepland staat neemt prof. Alexander Mattelaer u mee langs de tijdlijn van Brexit en geeft toelichting bij de meest urgente vraagstukken die er hier rond nog zijn.

Wednesday 3 April, 14h – Rome Conference Room, Prof. dr. Luk Van Langenhove (IES – VUB) – De toekomst van Europa (The future of Europe)

In deze lezing onderzoekt Prof.Dr. Luk Van Langenhove welke toekomst-scenario’s mogelijk en wenselijk zijn voor Europa. Willen we ‘meer’ Europa? Dienen de staten een deel van soevereiniteit op te geven? En wat met de regio’s? Voor het zoeken naar antwoorden op deze vragen dienen we niet alleen naar Europa zelf te kijken, maar ook en vooral naar wat er in (en met) de rest van de wereld gebeurt.

Wednesday 8 May, 14h – Room 5.61 Van Gogh, Louise Hoon (VUB) – Europese Verkiezingen 2019 (European Elections 2019)

Van 23 tot en met 26 mei 2019 vinden weer verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De opkomst hiervoor was het hoogst bij de eerste verkiezingen in 1979 met 61,99%. Sindsdien is de opkomst constant dalend. Bij de meest recente in 2014 gaf slechts 42,61% van de kiezers een geldige stem. Deze constatering roept enkele prangende vragen op.

Waarom is er voor de Europese verkiezingen zo’n lage opkomst? Hoe democratisch is het Europees Parlement eigenlijk? En hoe groot is de macht van het Europees Parlement?

Kort voordat u zelf naar de stembus mag zullen deze vragen worden besproken door Louise Hoon (VUB). Haar recent onderzoek richtte zich op Europese verkiezingen en Euroscepsis in Vlaanderen en België.