Een vraag naar waarheid, VUB symposium

Saturday 25 March 2023, 13:30 to 18:00

Omwille van onvoorziene omstandigheden wordt de boekvoorstelling "Een vraag naar Waarheid" uitgesteld naar een later moment.

Due to unforeseen circumstances the book launch “A Question of truth” has been postponed to a later date.

Denktank POINcaré stelt met trots het nieuw boek "Een vraag naar Waarheid” voor. 

De vraag naar waarheid is zo oud als de mens zelf. Nadenken over wat waar en vals is een bij uitstek menselijke activiteit. Maar net om die reden is waarheid geen evident of statisch gegeven.
Ze komt tot stand in en mét het vragen van de mens en is daarom het voorwerp van eindeloze reflectie en debat.

Meer dan 50 VUB-stemmen hebben zich elk op hun manier over het thema ‘waarheid’ gebogen.
De vele bijdragen die in dit boek aan bod komen vormen dan ook een mozaïek aan stemmen en reflecties op die steeds hernieuwende en onuitputtelijke vraag. Een bont en gevarieerd geheel van reflecties vanuit radicaal verschillende disciplines en met uiteenlopende interpretaties van wat waarheid betekent, vormt allicht een goed uitgangspunt om het thema ‘waarheid’ te benaderen.

Een vraag naar waarheid is het werk van VUB-denktank POINcaré en kwam tot stand onder leiding van Joke Bauwens, Vincent Ginis, Trisha Meyer, Bart Van Kerkhove en Karl Verstrynge.
Net als andere POINcaré boeken zal ook dit boek gratis digitaal beschikbaar worden gemaakt.

Het boek wordt officieel voorgesteld tijdens het minisymposium "Mensen en Wetenschap, op zoek naar verbinding" op zaterdag 25 maart, 2023. 
​​​​

Programma:

 • 13.30 uur: Introducties door Pieter Ballon, Jacky Goris, Bart Libbrecht, Karl Verstrynge
 • 14.00 uur: 'Het nut van waarheid' door Eline Severs
 • 14.30 uur: Pauze
 • 14.45 uur: Panelgesprek 'Wat is de rol van de wetenschap in waarheidsvinding?
  Met o.a.: Jean Paul Van Bendegem, Cathy Macharis en Pascal Verhoest
  Moderator: Xavier Taveirne
 • 15.45 uur: Pauze
 • 16.00 uur: Break-outsessies
 • 17.15 uur: Receptie