15.01.2021

‘Beleidsteksten Vlaamse overheid negeren probleem van racisme’

In: Apache

De Vlaamse overheid ziet discriminatie van bevolkingsgroepen en structureel racisme niet als de oorzaak van ongelijkheid. Dat concludeert de Nederlandse onderzoeker Laura Westerveen (VUB) in haar doctoraat.

Binnen de domeinen Onderwijs en Werk hebben Vlaamse beleidsteksten in de periode 2000–2017 steeds minder oog voor gelijke kansen, ook wanneer die in het gedrang komen door racisme. Het beleid trekt de kaart van het individu dat op school moet kunnen excelleren, en zich bij problemen op de arbeidsmarkt moet laten activeren.

Maatschappelijke achterstand wordt geframed als het resultaat van een individueel falen, waarbij het individu de aangeboden kansen niet grijpt. Voor Vlaamse beleidsmakers is de aanpak van taalachterstand de beste remedie om leerlingen en in mindere mate werkzoekenden met een migratieachtergrond of van vreemde origine vooruit te stuwen.

© Apache